UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osoby, która kierując pojazdem mechanicznym, wyrządziła komuś szkodę w związku z ruchem tego
pojazdu. Warto pamiętać, że za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również te powstałe podczas i w związku z:

 • wsiadaniem do pojazdu lub wysiadaniem z niego,
 • bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu,
 • zatrzymaniem lub postojem pojazdu.

Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
Aktualnie limity wynoszą:
– 5 mln euro – szkody na osobie
– 1 mln euro – szkody w mieniu.
Powyższe limity odnoszą się do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem i to bez
względu na liczbę poszkodowanych.

Przed wyjazdem z Polski warto sprawdzić zakres terytorialny ubezpieczenia OC na stronie Rzecznika Finansowego.

AC

Auto Casco

Ubezpieczenie autocasco stanowi ochronę na wypadek szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu. Autocasco działa na wypadek zniszczenia pojazdu wskutek zdarzenia drogowego spowodowanego z winy Ubezpieczonego. Większość ubezpieczycieli jednak w ubezpieczeniu Autocasco przejmuje na siebie również ryzyko odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie mieliśmy żadnego wpływu takie jak kradzież, wandalizm, działanie żywiołów. Dlatego podczas wyboru dobrego ubezpieczenia autocasco nie należy kierować tylko ceną, a przede wszystkim powinniśmy mieć na względzie zakres ochrony, ponieważ oferty ubezpieczycieli mogą się znacząco różnić.

Zawierając polisę AC, należy zwrócić uwagę na takie elementy, jak:

 • zakres ryzyk objętych ochroną ubezpieczeniową,
 • wariant likwidacji szkód (serwisowy/kosztorysowy),
 • zastosowanie potrąceń amortyzacyjnych przy kalkulacji kosztów części zamiennych,
 • zniesienie redukcyjności sumy ubezpieczenia, dzięki czemu nie musisz pamiętać o doubezpieczeniu pojazdu po szkodzie,
 • udziały własne i franszyzy,
 • opcje dodatkowe, np. utrzymanie sumy ubezpieczenia jako wartości rynkowej pojazdu.

NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

NNW chroni przed konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków w ruchu drogowym zarówno kierowców oraz pasażerów, polegających na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia bądź śmierci.

 • Zakres ubezpieczenia:
  śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • odszkodowanie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • dzienny zasiłek spowodowany niezdolnością do pracy
 • zwrot kosztów leczenia
 • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych
  Suma ubezpieczenia może wynosić od 5 tys. zł do 100 tys. zł dla każdego ubezpieczonego — sam
  decydujesz, na jaką sumę chcesz się ubezpieczyć.

Assistance

Ubezpieczenia Assistance obejmuje świadczenie pomocy w zakresie technicznym, medycznym, informacyjnym i prawnym w sytuacji awaryjnej. 

Assistance dostępny jest w wielu wariantach, które różnią się zakresem terytorialnym oraz rodzajem gwarantowanych świadczeń. Przed wyborem ubezpieczenia assistance zwróć uwagę na:

 

 • jakie usługi w ramach assistance przysługują przy zakupie OC lub AC
 • zapytaj czy świadczenia przysługują tylko w razie wypadku, czy obejmują również zdarzenia związane z awarią lub kradzieżą.
 • sprawdź do jakiej odległości może odbyć się holowanie 
 • do jakiej kwoty zostaną pokryte koszty naprawy
 • jaki jest zakres terytorialny świadczonej ochrony
 • Sprawdź, od jakiej odległości od miejsca zamieszkania obowiązuje Twoje ubezpieczenie
 • Zapytaj jakie świadczenia przysługują Twoim współtowarzyszom podróży

 

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia assistance może zaoszczędzić Ci wielu nerwów i pieniędzy, dlatego przed wyruszeniem w podróż skontaktuj się z nami w celu dobrania odpowiedniego zakresu assistance do Twoich potrzeb. Nie pozwól by zdarzenie losowe zepsuło Ci urlop.

Ubezpieczenie szyb

Ubezpieczenie które obejmuje ochronę szyb w Twoim samochodzie. Ubezpieczyciel zapewni naprawę lub wymianę szyby w profesjonalnym warsztacie. 

 

Zakres ochrony może obejmować szybę:

 • przednią
 • boczną
 •  tylną

Najbardziej narażona na uszkodzenia, jak również najkosztowniejsza do wymiany jest przednia szyba, dlatego zadbaj o ubezpieczenie tej części swojego samochodu.  Największą zaletą ubezpieczenia szyb jest to, że skorzystanie z niego nie powoduje utraty zniżek z autocasco. 

Aby wybrać najlepszy wariant ubezpieczenia szyb w Twoim samochodzie, skontaktuj się z nami.

Współpracujemy z najlepszymi

Powiedz nam, jakiego zakresu ochrony oczekujesz

Przygotujemy najkorzystniejszą ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. Dzięki współpracy z wieloma ubezpieczycielami, wybierzemy dla Ciebie najlepszą opcję ubezpieczenia komunikacyjnego.

woman-hand-desk-office

Zadaj pytanie

Nie odnalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie w sprawie ubezpieczeń, zadaj mi pytanie przez formularz kontaktowy. Chętnie Ci pomogę i odpowiem na Twoje pytanie.
  WRAŻAM ZGODĘ na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS inicjowanych przez SAFEIN Beata Laba w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907) oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219).


  WRAŻAM ZGODĘ Kontaktując się z firmą SAFEIN Beata Laba wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).


  Państwa dane są u nas bezpieczne. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy i chronimy Państwa dane, oraz jakie prawa Państwu w związku z tym przysługują, można znaleźć w niniejszym Obowiązku Informacyjnym safein.pl/obowiazek-informacyjny/

  Pozostańmy w kontakcie